AA i Oslo

ANONYME ALKOHOLIKERE I OSLO

AA i Oslo


Hjem Om kontakttelefonen AA-møter i Oslo Samarbeid og informasjon Klinikktjenesten
Samarbeid og informasjon

AA-gruppene i Oslo har erfarne medarbeidere som gjerne samarbeider og informerer fagfolk som arbeider innenfor rusomsorgen eller kommer i kontakt med alkoholikere. Målgruppen er alle som gjennom yrke eller gjerning kommer i kontakt med alkoholikere - som leger, helse- og sosialarbeidere, arbeidsgivere og ansatte i offentlige og private helse- og sosialtilbud.

Alkoholisme er så mye mer enn en medisinsk diagnose eller en problematisk arbeidstaker. Våre SI-medarbeidere forteller åpent og ærlig om hvordan det føles å leve med problemet, og på den måten overfører viktig innsikt til fagfolk som kommer i befatning med rusproblemet.

AA påberoper seg ikke å ha funnet den eneste og endelige løsningen på rusproblemer. Vi anerkjenner, og er veldig glad for, det arbeidet som utføres av helsevesenet og andre organisasjoner. AA ønsker å fremstå som en nyttig samarbeidspartner, og delta i rusomsorgen som et supplement til all annen behandling.

Ved at vi er så mange medlemmer, alle frivillige, rår vi over nærmest ubegrensede ressurser på det medmenneskelige plan. Vi tar oss tid til å høre på hverandre – og har som oftest tålmodighet nok til å høre de samme historiene om og om igjen. For å bruke et moderne uttrykk: AA er tilgjengelig 24/7! Du trenger ikke bestille time, du må ikke betale noe, du forplikter deg ikke til noe, det er ingen formelle krav som må oppfylles. Det er bare å ta en telefon eller komme på et møte.

Våre SI-medarbeidere har også ansvaret for samarbeid med presse, radio, TV og andre media i vårt nærområde.
Det er lett å komme i kontakt med oss, send en epost til info@aaioslo.no