AA i Oslo

ANONYME ALKOHOLIKERE I OSLO

AA i Oslo

Kontakttelefon 22 20 22 30

Hverdager kl.18.00-20.00 ellers telefonsvarer
 
Hjem Om kontakttelefonen AA-møter i Oslo Samarbeid og informasjon Klinikktjenesten
Samarbeid og informasjon

Intergruppe Oslo har en SI-komite som består av erfarne medarbeidere fra AA-gruppene i Oslo. Komiteens oppgave er å gjøre fagfolk som arbeider innenfor rusomsorgen kjent med AA-programmet, AA's virksomhet og møtetilbud. Målgruppen er alle som gjennom yrke eller gjerning kommer i kontakt med alkoholikere - som leger, helse- og sosialarbeidere, arbeidsgivere og ansatte i offentlige og private helse- og sosialtilbud.

Alkoholisme er så mye mer enn en medisinsk diagnose eller en problematisk arbeidstaker. Våre SI-medarbeidere forteller åpent og ærlig om hvordan det føles å leve med problemet, og på den måten overfører viktig innsikt til fagfolk som kommer i befatning med rusproblemet.

AA påberoper seg ikke å ha funnet den eneste og endelige løsningen på rusproblemer. Vi anerkjenner, og er veldig glad for, det arbeidet som utføres av helsevesenet og andre organisasjoner. AA ønsker å fremstå som en nyttig samarbeidspartner, og delta i rusomsorgen som et supplement til all annen behandling.

Ved at vi er så mange medlemmer, alle frivillige, rår vi over nærmest ubegrensede ressurser på det medmenneskelige plan. Vi tar oss tid til å høre på hverandre – og har som oftest tålmodighet nok til å høre de samme historiene om og om igjen. For å bruke et moderne uttrykk: AA er tilgjengelig 24/7! Du trenger ikke bestille time, du må ikke betale noe, du forplikter deg ikke til noe, det er ingen formelle krav som må oppfylles. Det er bare å ta en telefon eller komme på et møte.

Komiteen har også ansvaret for Intergruppas samarbeid med presse, radio, TV og andre media.
Det er lett å komme i kontakt med oss ved å ringe 22 20 22 30 eller send en epost til info@aaioslo.no