AA i Oslo

ANONYME ALKOHOLIKERE I OSLO

AA i Oslo

OBS!
Disse sidene vil snart bli oppdatert
SI-komiteen mangler leder, og tjenestene er satt på hold
Hjem Om kontakttelefonen AA-møter i Oslo Samarbeid og informasjon Klinikktjenesten
Samarbeid og informasjon

Intergruppe Oslo har en SI-komite. Komiteens oppgave er å gjøre fagfolk som arbeider innenfor rusomsorgen kjent med AA-programmet, AA's virksomhet og møtetilbud. Målgruppen er alle som gjennom yrke eller gjerning kommer i kontakt med alkoholikere - som leger, helse- og sosialarbeidere, arbeidsgivere og ansatte i offentlige og private helse- og sosialtilbud.

Komiteen har også ansvaret for Intergruppas samarbeid med presse, radio, TV og andre media.
Det er lett å komme i kontakt med oss ved å sende en epost til info@aaioslo.no