AA i Oslo

ANONYME ALKOHOLIKERE I OSLO

AA i Oslo


Hjem Dette er AA Om kontakttelefonen AA-møter i Oslo Samarbeid og informasjon Klinikktjenesten
Klinikktjenesten

Mange av AA-gruppene i Oslo organiserer i fellesskap et opplegg for å gjennomføre informasjonsbesøk til ulike behandlingsklinikker for rus i byen. De klinikkene som omfattes av dette i disse dager er Trasoppklinikken og Aker sykehus sin avdeling for rusbehandling. Disse klinikkene besøkes ukentlig av AA-medlemmer som informerer om AA-mulighetene i byen vår. I tillegg besøker vi på forespørsel også andre behandlingsinstitusjoner som nå omfatter Incognito Klinikk på Rødtvet og A-senteret til Kirkens Bymisjon på Bjølsen.

Vi velger å gjøre det vi kan for å opprettholde dette tilbudet da mange i AA har personlig erfaring av nytteverdien med informasjon om AA under behandling ved ulike klinikker og behandlingssteder. For mange er det å ha AA-fellesskapet, som et holdepunkt etter behandling, ofte avgjørende for å opprettholde edruskapen ute i den "virkelige verden" etter utskriving.

Mange har erfart at et av de mer "usikre" stedene på reisen til edruskapen befinner seg mellom behandlingsstedets utgangsdør og den nærmeste AA-gruppe eller AA-møte. Noen av oss kan fortelle at selv om vi hørte om AA under behandlingen ble det en utfordring å gå til et møte for å oppsøke AA.

For å "bygge bro over kløften" ønsker AA i Oslo å bidra med informasjon om AA på denne måten. Har du spørsmål eller kommentarer til klinikktjenesten vår, send en epost til info@aaioslo.no