AA i Oslo

ANONYME ALKOHOLIKERE I OSLO

AA i Oslo

OBS!
Disse sidene vil snart bli oppdatert
Klinikktjenesten er for tiden satt på hold grunnet Korona-restriksjoner
Hjem Dette er AA Om kontakttelefonen AA-møter i Oslo Samarbeid og informasjon Klinikktjenesten
Klinikktjenesten

Mange av AA-gruppene i Oslo organiserer i fellesskap et opplegg for å gjennomføre informasjonsbesøk til ulike behandlingsklinikker for rus i byen. De klinikkene som omfattes av dette i disse dager er Trasoppklinikken og Aker sykehus sin avdeling for rusbehandling. Disse klinikkene besøkes ukentlig av AA-medlemmer som informerer om AA-mulighetene i byen vår. I tillegg besøker vi på forespørsel også andre behandlingsinstitusjoner som nå omfatter Incognito Klinikk på Rødtvet og A-senteret til Kirkens Bymisjon på Bjølsen.

Vi velger å gjøre det vi kan for å opprettholde dette tilbudet da mange i AA har personlig erfaring av nytteverdien med informasjon om AA under behandling ved ulike klinikker og behandlingssteder. For mange er det å ha AA-fellesskapet, som et holdepunkt etter behandling, ofte avgjørende for å opprettholde edruskapen ute i den "virkelige verden" etter utskriving.

Mange har erfart at et av de mer "usikre" stedene på reisen til edruskapen befinner seg mellom behandlingsstedets utgangsdør og den nærmeste AA-gruppe eller AA-møte. Noen av oss kan fortelle at selv om vi hørte om AA under behandlingen ble det en utfordring å gå til et møte for å oppsøke AA.

For å "bygge bro over kløften" ønsker AA i Oslo å bidra med informasjon om AA på denne måten. Har du spørsmål eller kommentarer til klinikktjenesten vår så kontakt oss på telefon 22 20 22 30 eller send en epost til info@aaioslo.no